سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نبی اله غلامی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه
علی ایرانمنش – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه

چکیده:

فرض کنیم e یک یال از گراف همبند G بین راسهای u و v باشد . ) N 1 ( e|G و N 2 ( e|G )را به این صورت تعریف میکنیم:N 1 ( e|G ) = { x ∈VG( ) | dx,(u) <dx, ( v (} و
را به N 2 ( e| G ( و N 1 ( e|G ( . تعداد اعض ای N 2 (e| G ) = {x ∈ VG|d ( )( x ,v)<d ( x ,u ) } ترتیب با ) n 1 ( e|G و ) n 2( e| G نشان میدهیم . اندیس زجد گراف G به این صورت تعریف می شود Sz(G)n 1 (e |G ) n 2 ( e | G )
ما در این مقاله اندیس زجد دو نوع ار نانوستارههای دندریمر را حساب میکنیم .