سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام براتی – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان
سعید باطبی –
حمید رحیم پور سلیمانی –

چکیده:

در این مقاله برخورد غیر همزمان سه سالیتون در حضور پاشندگی مرتبه سوم در سیستم های WDM بررسی می شود. بر همکنش سالیتون ها مانند برخورد غیرالاستیک دیده می شود که به دلیل پاشندگی مرتبه سه ، انرژی به صورت تابش پیوسته تلف می شود. از تئوری اختلال با دو پارامتر کوچک، ضریب پاشندگی مرتبه سوم d3 و معکوس اختلاف فرکانسی بین کانالی۱/β استفاده می کنیم. دامنه تابش گسیل شده متناسب با d3/β۲ به دست می آید. همچنین، تا مرتبه سوم تئوری اختلال، تغییر فاز و جابجایی مکان سالیتون نیز ایجاد می شود. نشان داده شده است که میزان گسیل انرژی پس از برخورد ، ثابت است.