سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان توکلی – دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا سرکرده ای – دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود- گروه فیزیک- دانشگاه الزهرأ-تهران
روح الله امیری – گروه فیزیک- دانشگاه آزاد اسلامی-گناباد

چکیده:

از مسائلی که در بسیاری از فرآیندهای فیزیکی مورد توجه است،اختلاف انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته برای چاههای پتانسیل است که عمدتاً برای حل آنها باید به روشهای عددی متوسل شد. در این مقاله با معرفی هامیلتونیهای ابرتقارن در مکانیک کوانتومی به محاسبه اختلاف انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته یک چاه پتانسیل پنجگانه و یک چاه پتانسیل هفتگانه می پردازیم و در نهایت یک رابطه کلی برای چاههای پتانسیل (۲n+1) گانه بدست می آوریم.