سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد مرادی – دانشجوی دکترای رشته هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کم فشارهای بریده ، سیستمهای با هسته سردند که بیشتر در عرضهای میانی بر اثر گردش نصف النهادی جریانهای جتی پدید می ایند. در روز ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳، کم فشار بریده ایروی دریای مدیترانه شکل گرفته است که در حرکت شرق سوی خود ابتدا تقویت و سپس باز می شود و ناوه آن که با جریانهای گرم و مرطوب جنوبی همراهی دارد با عبور از روی ایران نیمه غربی و شمالی را تحتتاثیر قرار می دهد و سبب افزایش ابرناکی آسمان، بارش باران، رگبار و رعد و برق ، کاهش دما و وزش باد در این مناطق می شود. در اینمطالعه با بکارگیری برنامه های رایانه ای و مبانی پیش بینی عددی، داده های آغازین ارتفاع، دما، سمت و سرعت باد و دمای نقطه شبنم در ترازهای فشاری معیار از گزارشهای تمپ به دست می آیند و سپس با بکارگیری روش درونیابی کریجینگ نرم افزار SURFER و ساختن شبکه منظم ۲۹ ضربدر ۱۹ نقطه ای انواع انرژی های جوی همچون درونی، پتانسیل، جنبشی ، کل و انرژی در دسترس محاسبه می شوند. چنین به نظر می رسد که در مرکز کم فشار بریده به سمت وجود هسته سرد و نیز کوچکی مولفه های افقی باد، مقدار انرژیهای درونی، پتانسیل و جنبشی کم اند. همچنین در محل دو واچرخندی سیبری و آزور (دو چرخند قطبی و سودانی) به ترتیبناوه و پشته انرزی درونی و پتانسیل قرار دارند که بیانگر سردی سطح زیرین واچرخند سیبری (چرخند قطبی) نسبت به واچرخند آزور (چرخند سودانی) می باشد. بعلاوه مقدار بیشینه انرژی جنشی با جریانهای جتی جنب حاره ای و قطبی هماهنگ است.