سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه ملاروی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش انرژی همدوسی و خواص الکترونی بلور پروسکایت PbTiO 3 در دو فاز مکعبی و تتراگونال با استفاده از اصول اولیه و روش نظریه تابعی چگالیمطالعه شده است . این بررسی ها با استفاده از محاسبات انرژی کل و روش امواج تحت تقویت شده خطی ( FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی ، DFT به کمک کدهای Wien2K صورت گرفته است . در ارتباط با برهم کنشهای پتانسیل همبستگی تبادلی از تقریب چگالی موضعی LDA و تقریب گرادیان تعمیم یافته GGA بهره جسته ایم . انرژی همدوسی بلور PbTiO3 درفازتتراگونال به میزان ۰٫/۲۷ eV پایین تر از فاز مکعبی است . این کاهش انرژی می تواند ناشی از هیبرید اتم های Pb و O باشد که سبب کشیدگی سلول و پایداری فاز تتراگونال جمیشود . نتایج ما، در مقایسه با گزارش دیگران، با نتایج تجربی توافق بهتری دارد .