سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کواریم – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
اشکان دریانی –

چکیده:

بیونانورباتیک علم کاملا جدیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ساخت نانوربات های زیست سازگاری می باشد که بتوانند به عنوان جانشینی برای درمان های تهاجمی بیماری ها به کار روند و عوارض جانبی محدودتری نیز داشته باشند. در این رابطه پروتئین ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و هدف از انجام این تحقیق، محاسبه انرژی پروتئین ها با استفاده از مدل میدان نیروی آمبر، پیشنهاد شده توسط کرنل، می باشد. برای این منظور نیاز محاسبه مختصات کارتزین تمامی اتم های آن پروتئین بر حسب زوایای دی هدرال (Dihedral)و روتامر (Rotamer) می باشد که این مهم نیز با استفاده از روش سینماتیک مستقیم موقعیت مرجع صفر انجام گرفته است. اهمیت انجام این محاسبات در ارائه مدلی برای مطالعه تحلیلی تغییر فرم پرتئین ها می باشد. این تغییر فرم ها یکی از خصوصیات سینماتیکی و دینامیکی پروتئین ها بوده که به عنوان یک نانوجوء، برای طراحی و ساخت بیونانوربات ها به کار خواهد رفت. این اطلاعات در کتابخانه از نانو اجزاء، که به همین منظور به وجود آمده است، ذخیره می شود.