مقاله محاسبه انواع کارايي و بازده به مقياس توليدکنندگان آفتابگردان شهرستان خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: محاسبه انواع کارايي و بازده به مقياس توليدکنندگان آفتابگردان شهرستان خوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله خوي
مقاله کارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان خوي بزرگترين توليدکننده آفتابگردان کشور است. هدف اصلي اين تحقيق تحليل وضعيت انواع کارايي (فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس) براي بهره برداران آفتابگردان اين شهرستان مي باشد. تحقيق حاضر بر مبناي تحليل پوششي داده ها بوده و آمار و اطلاعات از طريق تکميل ۱۴۰ پرسشنامه در سال زارعي ۸۷-۱۳۸۶ جمع آوري شده است. نتايج نشان مي دهد که متوسط کارايي هاي فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس بهره برداران آفتابگردان در منطقه به ترتيب ۶۶، ۵۴٫۷، ۳۵٫۹ و ۷۵٫۹ مي باشد و عدم کارايي اقتصادي در اين منطقه در درجه اول مربوط به عدم کارايي تخصيصي و در درجه دوم به علت کيفيت هاي متفاوت نهاده ها از قبيل آب و زمين است. همچنين، همه نهاده هاي توليدي بيشتر از مقدار بهينه استفاده شده اند و بيشترين اختلاف مصرف در نهاده آب با ۸۸۶٫۷ مترمکعب و کود حيواني با ۳۸۵٫۷۶ کيلوگرم مي باشد. بر حسب نتايج بدست آمده، با اجراي برنامه هاي افزايش كارايي فني كشاورزان، مي توان بدون تغيير عمده در سطح فن آوري و منابع به كار رفته، توليد را افزايش و هزينه را کاهش داد.