سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن ناصر اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاله حاضر اختصاص دارد به محاسبه بار کمانشی ورق های مستطیلی شکل با ضخامت کم که تحت تاثیر بارهای درون صفحه ای فشاری قرار گرفته اند و ضخامت ورقها به موازات لبه ها بصورت خطی یا منحنی درجه ۲، که در یک یا دو جهت تغییر می کندو شرایط نیمه گیرداری تکیه گاه ها که در این مقاله لحاظ گردیده است شکل کلی تری ب شرایط مرزی انتهای ورق می دهد. برای بدست آوردن بار کمانش ورق از روش کلاسیک کانترویچ بهره جسته شده است و برای تبدیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی از یک روش دقیق برای آنالیز پایداری اعضای تحت فشار با ممان اینرسی متغیر استفاده شده است. نهایتا بارکمانشی بعنوان نیروی درون صفحه ای که به ازای آن سختی سازه به صفر می رسد، بدست می آید. در پایان نتایج حاصل برای مواردی که حل دقیق آنها موجود می باشد مقایسه گردیده است و برای حالت های دیگر با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Ansys صحت نتایج به تایید رسیده است.