سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس قاضی زاده – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
سیدمحمود شریعت – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، استاد با
نعمت اله جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو
مهران افخمی –

چکیده:

رودخانه تمبی یکی از رودخانه های استان خوزستان است که در شهرستان مسجدسلیمان جاری است، این رودخانه در عبور از حاشیه جنوب غربی شهر مسجدسلیمان پذیرنده فاضلاب شهر مسجدسلیمان و پساب کشتارگاه سنتی دام این شهر و روستاهای اطراف است که بدون تصفیه به رودخانه تخلیه می شوند. میانگین دبی این رودخانه ۵ متر مکعب بر ثانیه و آورد سالانه آن ۱۵۷ میلیون متر مکعب می باشد. اگر چه به علت شوری آب این رودخانه جهت شرب مورد استفاده قرار نمی گیرد اما بواسطه پیوستن به رودخانه کارون در شمال شهرستان شوشتر و تأثیر بر کیفیت آب این رودخانه در سطح منطقه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش که از مهر ماه ۱۳۸۲ تا دی ۱۳۸۳ صورت گرفت، از ایستگاههای مختلف در بالا و پایین دست رودخانه تمبی و از آبراهه اصلی جمع آوری شهر نمونه برداری بصورت ماهیانه صورت گرفت و از طریق روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت، همچنین دبی نیز در ایستگاههای خاص اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که ورود فاضلاب سبب افزایش آلودگی در پایین دست رودخانه تمبی می شود به گونه ای که میزان فسفات، نیترات، آمونیاک و بی اودی به ترتیب به میزان ۰۳/۳۸۰۸۶، ۱۶/۱۵۶۵۱۳، ۰۵/۶۸۸۳۲ ، ۱۸/۱۹۸۶۶۴ کیلوگرم و تعداد کل کلیفرم به میزان۱۰۸*۹۲۹۵۳۱۲۶ در پایین دست افزایش نشان می دهد اما میزان کل جامدات معلق در پایین دست به میزان ۴/۳۵۳۶۷۶۲ کیلوگرم در سال ۸۳-۱۳۸۲ کاهش نشان می دهد .