سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل عرب زاده – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی زمانیان – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربی

چکیده:

دراین مقاله معادله دیفرانسیل حاکم بر تغییر شکل و بار کمانش ستونهای مایل بهدست امده است. ستون مورد بررسی تیری مایل با شرایط مرزی دو انتهامفصلی می باشد که تحت اثر نیروی گسترده وزن خودش و همچنین بار محوری در انتها می باشد. روش مورد استفاده برای استخراج این معادله مینیمم کردن انرژی بوسیله معادله اویلر (حساب تغییرات) می باشد. کاربرد عمده این مدل تحلیل بارکمانش لوله های حفاری نفت درچاههای مایل که جزوه سازه های جدار نازک محسوب می شود.