سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیمه سادات هاشمی – مرکز تحقیقات لیزر ، صنایع الکترونیک شیراز
سعید قوامی صبوری – مرکز تحقیقات لیزر ، صنایع الکترونیک شیراز
محمود سلطانی الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، ساختمان فیزیک ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

برای دمش میله لیزری Nd:YAG از دو ساختار با سه و چهار آرایه دیودی به صورت عرضی استفاده کردیم . دمش به صورت متقارن در نظر گرفته شده است . اثر قطبشS و Pو پارامترهای موثر در بازده جذب و انتقال بررسی شده است