سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور فرهادی – رفسنجان دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه فیزیک
فرناز فرمان – تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک
علیرضا بهرامپور – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک. رفسنجان، دانشگاه ولی عصر رف

چکیده:

در این مقاله یک روش اختلالی برای مدل سازی تقویت کننده فیبر نوری رامان پمپ شده توسط روش تقسیم زمانی (TDM) ارائه شده است. این روش بر اساس حل معادلات مشتقات جزیی وابسته به زمان رامان به شکل انتگرالی می باشد . توان سیگنال و پمپ را به عنوان متغیرهای تقریبات پی در پی در نظر گرفته و با استفاده از تقریبات پی در پی در هر مرحله دقت محاسبات را افزایش می دهیم . برای محاسبه تغییرات فضایی و مکانی پمپها و سیگنالها تا تقریب دوم روابط تحلیلی به دست آمده است. روابط تحلیلی به دست آمده را برای آنالیز طیف بهره یک تقویت کننده TDMفیبرنوری رامان به کار گرفته و با نتایج منتشر شده مقایسه نموده ایم . ملاحظه می شود سرعت همگرایی فوق العاده بالاست به نحوی که اختلاف اختلال مرتبه سوم از مرتبه دوم غیر قابل تشخیص است.