سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی رئیسی گهروئی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدظفرالله کلانتری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دینامیک واانگیختگی اتمهای dμ از ترازهای بسیار برانگیخته به حالت زمینه در محیط خالص دوتریم با در نظرگرفتن فرایندهای برخوردی و تابـش ی بـا روش مونـت کارلو مطالعه شده است . مقادیر سطح مقطع فرا یندهای برخورد ی وابسته به انرژ ی در نظر گرفته شد . تاریخچه اتمها به صورت تصادفی در شرایط محیطی مختلف دنبـال شد . تغییرات بهره نسبی گذارهای تابشی Kα, Kβ, Kγ محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است