سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر پروازیان –
امیر جاوانی –

چکیده:

اشتعال سریع یکی از روش های همجوشی لختی (ICF) است. در اثر برهمکنش باریکه لیزر پر انرژی با فلز آلومنیم تعبیه شده در داخل ساچمه سوخت دوتریم – تریتیم، الکترون های نسبیتی با انرژی چندین مگا الکترون ولت تولید می شوند .سپس الکترونها به سرعت درون سوخت فوق چگال نفوذ می کنند و با جایگذاری انرژی خود در ناحیه کوچکی از ساچمه باعث گرم شدن آن تا دمای keV 10 میشوند که باعث اشتعال در ساچمه می شود. همچنین با قرار دادن فلز مس بجای آلومنیم می توان پروتون های با انرژی MeV 5-35 تولید کرد که انرژی خود را در ساچمه به جای می گذارند و باعث اشتعال میشوند. در این کار، بهره همجوشی هست های در ساچمه استوان های به روش اشتعال سریع در حضور میدان های مغناطیسی ۰/۲۵ و ۰/۵ تسلا در دو حالت مرکز داغ با یک برش و دوبرش محاسبه شده است. همچنین آهنگ انتقال انرژی الکترونهای نسبیتی و پروتون های پر انرژی در داخل ساچمه با استفاده از کد محاسباتی FLUKA محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهد که با اعمال میدان مغناطیسی خارجی در ساچمه استوانه ای بهره انرژی همجوشی برای الکترونها تا ۲۴ درصد و برای پروتونها تا ۱۳ درصد افزایش می یابد .