سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ادریس فیض آبادی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی سلیمانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا خیاط زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه ویژه حالات بر انگیخته و تابع طیفی یک سیستم بک بعدی ارائه شده است . یک روش جایگزین بجای روش حالات حاصل ضرب ماتریسی که در روش الگوریتم باز بهنجارش ماتریس چگالی استفاده می شود توضیح داده شده است . بدون استفاده از خود انرژی ها و با استفاده از یک فرمول بازگشتی یافته شده تابع طیفی گسیل برای ماده آلی TTF_TCNQبه دست آمده است که در توافق خوبی با روشهای پیشین است .