سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجتبی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدرضا یزدانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
تیمور رضوی پور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

با کاهش منابع آبی موجود برای آبیاری و کم شدن آب ورودی به شالیزارهای استان گیلان – مخصوصا در خشکسالی ها – شرایط کشت وکار و تولید برنج تغییرخواهد نمود . مطالعات موجود کاهش محصول را یکی از این تغییرات عنوان می کند . به همین دلیل نیاز به بررسی بیشتربرای آمادگی مقابله با شرایط پیش رو لازم به نظر می رسد . دراین مطالعه، با استفاده داده های از چند طرح تحقیقاتی انجام یافته، راه هایی که به صرفه جویی آب آبیاری کمک می کند بررسی می شود . نتایج به دست آمده ازتحقیق های انجام شده به منظور اثر آب ورودی بر عملکرد محصول برنج رقم هاشمی، نشان داد با کاهش میزان آب ورودی به مزارع برنج میزان عملکرد کم می شود ولی از سوی دیگر افزایش عمق آب آبیاری بیش از میزان ۶۰۰ میلیمتر هیچ گونه ا فزایش عملکردی را در پی نخواهد داشت . بر اساس نتایج ارایه شده در این تحقیق، بطور متوسط با کاهش % ۴۰ آب آبیاری فقط %۱۰ از میزان عملکرد برنج رقم هاشمی کاسته می شود . بهره وری آب و راندمان مصرف آب ( با حذف خروجی ) در سطح مزارع تحقیقاتی به ترتیب ۰/۷۵ – ۰/۲۸ و ۰/۹۲ – ۰/۲۹ کیلو گرم محصول به ازای هرمتر مکعب آب ورودی بود .