سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا معمارزاده طهران – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه ارومیه
علی آقاگل زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در طراحی فیلترهای IIR در حوزه مختلط وجود دارد ، تضمین پایداری فیلتر طراحی شده می باشد . این بدان معنی است که پس از طراحی باید از پایداری فیلتر اطمینان حاصل کرد . فیلتر IIR طراحی شده زمانی ناپایدار می شود که قصد مدل کردن معکوس یک سیستم غیر مینیم فاز (تمام گذر،برابرساز) با آن مطرح باشد. بنابراین سعی می شود که با طراحی و اعمال تاخیری مناسب به سیستم ، سیستم ناپایدار را توسط یک فیلترIIR پایدار مدل کرد . در روش های متداول فعلی ؛ تاخیر مطلوب با استفاده از روش های سعی و خطا محاسبه می شود . در این مقاله روشی ساده و کارا نسبت به کلیه روشهایی که برای محاسبه تاخیر به صورت خودکار بیان شده ، ارائه می شود . این روش به علت سادگی ، کم بودن محاسبات و خودکار بودن در مدل کردن طیف وسیعی از سیستم ها به منظور پیاده سازی در عمل کاربرد دارد . شبیه سازی های به عمل آمده صحت و درستی روش بیان شده را نشان می دهد .