سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – هیئت علمی گروه مدیریت منابع آب، جهاد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدجواد خانجانی – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین علیزاده – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی کمالی – استادیار پژوهشکده هواشناسی تهران

چکیده:

محاسبه آب مصرفی گیاه مرجع و بهره برداری از آن برای تعیین میزان آب آبیاری محصولات، باعث افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی قابل توجهی در میزان آب مورد نیاز برای تولیدات مختلف می گردد. لایسیمتر دستگاهی است که برای اندازه گیری آب مصرفی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد لایسیمتر الکترونیکی جهاد دانشگاهی کرمان بهمین منظور ساخته شده است در این مطالعه با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط دستگاه لایسیمتر، معادله پنمن – مانتیس (Penman -Montieth) روزانه کالیبره شده است آمارهای کوتاه مدت منفصل لایسیمتر بااستفاده از سری فوریه بصورت متصل مدل بندی گردیده است و نتایج مدل با نتایج محاسبه شده توسط معادله پنمن – مانتیس مقایسه گردیده است با توجه به اینکه سیستم اندازه گیری دستگاه لایسیمتر ، دو گانه بوده نتایج حاصل از اندازه گیری ها با نتایج معادله پنمن – مانتیس تطبیق داده شده و ضرایب اصلاحی برای معادله مزبور دراین منطقه پیشنهاد گردیده است.