سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام بهرامی – دانشگاه شهید بهشتی – گروه فیزیک
حسن عزیزی – دانشگاه شهید بهشتی – گروه فیزیک
نسترن منصور – دانشگاه شهید بهشتی – گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله ، ساختار نواری و چگالی حالتهای سیلیکان کپه ای را با استفاده از روش بستگی قوی تجربی در تقریب همسایه اول با پایه های sp3s* و تقریب همسایه سوم نامتعامد محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از تقریب همسایه اول با پایه های sp3s* و همسایه سوم با پایه نامتعامد گاف انرژی و چگالی حالتهای ناخوشه های کروی سیلیکان را در قطرهای متفاوت محاسبه می کنیم. گاف انرژی بدست آمده در این تقریبها توافق خوبی رابا نتایج تجربی و در قطرهای بزرگ با تقریب جرم موثر نشان می دهند.