سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی حافظی فر – مدیر استخراج معدن چغارت – شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
محمدحسین مرادیان بافقی – کارشناس معدن – شرکت معدنچیان چغارت

چکیده:

امروزه موضوع بهره وری و چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود از بحث های مهم در دنیا به شمار آمده که این مسئله در کشور ما نیز با توجه به شرایط هر مجموعه و احساس نیاز بیش از پیشدر خصوص چگونگی راهبری دستگاه ها و کاهش هزینه ها از اهم برنامه های مدیران به شمار می رود.
در اینمقاله با توجه به برنامه سالیانه حفاری و تعداد دستگاه های معدن سنگ چغارت که بعضا مستهلک و اکثرا نیز از نظر عمر مفید و ارزش دفتری اسقاط می باشند.زمان در دسترس ، زمان مفید کاری و توقف های ناشی از عوامل گوناگون مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با عنایت به کاهش وقفه ها و افزایش زمان مفید کاری تعداد دستگاه هایحفاری واقعی مورد نیاز که بی شک درکاهش هزینه های نیروی انسانی ، هزینه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها موثر میباشد، برآورد و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است.
در این بحث ابتدا عوامل گوناگون شناسایی و یکسری شاخص های اجتناب ناپذیر اعم از زمانهای سوختگیری، تعویض سرمته و چکش، سرویس دستگاه طبق گراف نگهداری و تعمیرات، جابجایی ، آتشباری و … از گردونه محاسبه خارج و شاخص های قابل پیشگیری اعم از تاخیر در سوختگیری و آبرسانی دستگاه، کمبود قطعه، فرسودگی دستگاه و تعمیرات مکرر عوامل فرسایشی، کمبودنیروی انسانی متخصص، نداشتن چال و … مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر زمان سنجی ها در هر سه شیفت کاری برداشت و ثبت شده است.