سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی – فوق لیسانس مهندسی صنایع اداره بسته بندی شرکت سایپا

چکیده:

در این مقاله روش برآورد تعداد ظروف و پالت های موردنیاز در زنجیره تامین قطعات ، با الهام گرفتن از فرمول محاسبه تعداد کانبان ها، ارائه شده در کتاب Toyota Production systemمورد بحث و بررسی قرار گرفته است.با ترکیب مفاهیم ارائه شده در آن فرمول و تجربیات موجود ، الگوریتمی بدست می آید که ضمن برخورداری ازسهولت کاربرد، با تقریب ق ابل قبول می توان تعداد کانبان ها و در نتیجه تعداد ظروف مورد نیاز در زنجیره تامین را برآورد نمود