سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین باقری – مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران
سعید خدابخش – دانشگاه بوعلی سینا همدان
حامد طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این پژوهش با کمک تصاویر هوایی و ماهواره ای، نقشه های ژئومورفولوژی منطقه در دوره های زمانی مختلف تهیه گردید ۱۳۴۶) و ۱۳۷۲ و (۱۳۸۲ و با کمک این نقشه ها و همپوشانی آنها، تغییرات واحد های مختلف منطقه مشخص گردید و بصورت نقشه های فرسایش و رسوبگذاری نشان داده شد . همچنین با محاسبه نسبت فرسایش و رسوبگذاری در طی ۳۶ سال مشخص گردید که روند میزان فرسایش و حذف واحد ها درمنطقه نسبت به رسوبگذاری و جایگزینی واحد ها غالب بوده است بطوری که میانگین فرسایش ۱۴۱ هکتار در سال و میانگینرسوبگذاری ۱۲۵ هکتار در سال بوده است .