سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین خرادمهر – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
داوود حرفتی سبحانی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

یکی از کمیتهای مهم در ارزیابی شبکه های توزیع میزان تلفات سالیانه انرژی می باشد . در ارزیابی تلفات انرژی مشکل اساسی عدم وجود دانش کافی در باره منحنی تغییرات سالیانه بار است .بدلیل نبود اطلاعات کافی در این زمینه تعیین میزان دقیق تلفات انرژی در سطح فیدرهای ۲۰ کیلوولت امکان پذیر نمی باشد چرا که اطلاعات مصرف انرژی در دست نیست از این رو بر اساس اطلاعات
موجود در مورد مشترکین متصل و تخمینی از رفتار آنها و برخی از اطلاعات قابل وصول همانند میزان انرژی مصرفی سالیانه آنها ( که از طریق اطلاعات مشترکین در دسترس است ) نسبت به تعیین میزان تلفات انرژی باید اقدام نمود . با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این محاسبات به صورت کلی دقیق نمی باشد و بدلیل عدم قطعیت بس یاری از پارامترها توام با تقریب و خطاست . لذا ضروری است روشی اندیشه شود که قادر باشد این عدم قطعیت را در محاسبات وارد و در عین حال از دقت کافی برخوردار باشد. روشی که در این مقاله اختیار شده استفاده از تئوری فازی و محاسبات حسابی فازی بوده و در این روش مدل سا زی بارها و منحنیتداوم سالیانه به صورت اعداد غیر دقیق فازی در محاسبات پخش بار وارد می شود . نتایج این تحلیل که توسط نرم افزار
Matlabشبیه سازی شده است، بصورت فازی می باشد که با روشDefuzzification) )تبدیل به اعداد قاطع تبدیل میگردند . در انتهانتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روشهای کلاسیک مقایسه می شوند.