سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا تیمورتاش – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی موسوی شایق – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

در این پژوهش جریان بخار در حال چگاش در یک شیپوره همگرا – واگرا به صورت یک بعدی جهت محاسبه تلفات ترمودینامیکی ناشی از انتقال حرارت بازگشت ناپذیر بین فاز بخار و قطرات مایع – که در اثر چگالش ناگهانی تشکیل می شوند. مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور تئوری جوانه زایی کلاسیک و معادلات دقیق رشد قطره با معادلات یک بعدی دینامیک گازها تلفیق شده و معادلات دیفرانسیل حاصل به صورت عددی انتگرال گیری شده اند. با مشخص شدن مقدار رطوبت، دمای بخار و مایع تولید شده، انتروپی حرارتی ناشی از انتقال حرارت میان دو فاز محاسبه شده است. تولید انتروپیی حرارتی برای هر گام طولی در امتداد شیپوره به میزان تغییرات رطوبت و درجه مافوق سردی حساس بوده و با افزایش مقادیر مذکور، تولید انتروپی و نتیجتا کار تلف شده افزایش می یابند.