سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قدرت الله حیدری – شرکت توانیر
حمید مکاریها – سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان

چکیده:

با وجودیکه مقاومت هادیها تأثیر زیادی در تغییرات تلفات سیستم ایجاد می نماید ولی بدلیل اینکه این عامل تأثیر چندانی در سایر محاسبات سیستم بوجود نمی آورد، در نتیجه مهندسین محاسب حساسیتی جهت منظور نمودن مقاومت دقیق هادیها احساس نمی کند و نهایتاً تلفات سیستم درستی محاسبه نمی گردد .
با توجه به گستردگی شبکه های انتقال و توزیع نیرو، محاسبه وضعیت شبکه و تلفات قدرت بدون استفاده از برنامه های کامپیوتری عملی نمی باشد و در حال حاضر در این سری برنامه ها مقاومت هادیها برای درجه حرارت معینی از محیط که بر حسب سلیقه مهندسین محاسب که عمدتاً ۹۰ یا ۵۰ و یا ۲۵ درجه سانتیگراد انتخاب می گردد، محاسبه می شود . این تفاوت سلیقه باعث می شود حتی اگر از تأثیر سایر عوامل نیز صرفنظر گردد، مقدار تلفات سیستم ارقام متفاوتی را به خود اختصاص دهد و نتیجتاً مقدار واقعی تلفات سیستم ناشناخته بماند . با توجه به اینکه مقدار مقاومت هادیها در هر منطقه تابعی است از درجه حرارت پائین، وضعیت تابش خورشید و جریان الکتریکی عبوری از آن در نتیجه نمی توان در محاسبات کامپیوتری مقاومت هادیها را به صورت عدد ثابتی محاسبه نمود . در این مقاله یک برنامه کامپیوتری بخش بار تنظیم گردید که در آن مقاومت هادیها بصورت تابعی از شرایط محیط و جریان الکتریکی عبوری از آن تعریف می گردد . بر این مبنا مهندسین محاسب ابتدا درجه حرارت متوسط زمان مطالعه ( برای هر منطقه ) ، و جود یا عدم و جود خورشید ( ز مان مطالعه روز یا شب ) را بصورت اطلاعات اولیه به کامپیوتر می دهند و کامپیوتر با این داده ها مطالعات پخش بار را انجام می دهد و سپس با آ گاهی از مقدار جریان از هر هادی خط انتقال مقدار مقاومت هادی باردار را محاسبه می نماید و با جایگذاری مقدار مقاومت جدید محاسبه را تکرار می ک ند . تا به دقت مورد نظر برسد و در نهایت تلفات واقعی سیستم محاسبه می گردد .