سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سفیائیان – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از زمینه های مطالعاتی در بوم شناسی، خصوصاً بوم شناسی منظر (Landscape ecology) بررسی ساختار (Structure) و الگوهای مکانی (Spatial patterns) برای یک اکوسیستم بزرگ یا Landscape و تأثیر آن بر کارکرد سیستم می باشد. در مطالعات ساختار یک اکوسیستم به پارامترهایی نظیر نوع، تعداد، شکل، اندازه و موقعیت لکه ها (Patches) توجه می شود. بسیاری از بوم شناسان علاقمند به کمی کردن عناصر ساختاری یک اکوسیستم هستند. از سوی دیگر داده های ماهواره ای و فن آوری GIS از قابلیت بالایی برای مطالعات ساختاری یک اکوسیستم برخوردار هستند. هدف اصلی از این مطالعه، محاسبه شاخص تنوع برای پناهگاه حیات وحش موته با بکارگیری داده های ماهواره ای و GIS است. بدین منظور ابتدا بر روی تصویر ETM، منطقه مطالعه جدا شد، سپس با تکنیک منطقه بندی (image segmentation)، ماتریس اصلی برای پناهگاه حیات وحش موته مشخص گردید، در مرحله بعد با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و آشکار سازی خطوط کلیه فعالیت های انسانی شامل کشاورزی، بهره برداری از معادن، جاده سازی و خطوط انتقال گاز مشخص و در نهایت با نقشه اولیه (ماتریس منطقه) تلفیق و نقشه پایه برای محاسبه شاخص تنوع آماده گردید. در مرحله آخر با استفاده از فرمول )فرمول در متن مقاله اصلی) شاخص تنوع برای پناهگاه حیات وحش موته محاسبه شد. بر اساس این شاخص، مناطقی که تحت تأثیر فعالیت های انسانی هستند، پایین ترین تنوع و مناطقی که بکر و بدور از دخالت انسان می باشد، بالاترین تنوع را نشان می دهند.