سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین ایزدپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تهران
محمدصادق معرفت – دانشیار گروه عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در ارزیابی و یا طراحی سکوهای دریایی برای شرایط حدی نهایی داشتن توزیع احتمالاتی پدیده های دریایی، خصوصا موج و باد، الزامی است. در این مقاله با توجه به آمار و اطلاعات موجود، که توسط Glenn در سال ۱۹۹۳ برای طراحی فازI پارس جنوبی جمع آوری شده است. توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه مربوط به خلیج فارس برای ۸ جهت بدست آمده است. برای به دست آوردن توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه، ابتدا داده های Hs بر مبنای آمار باد پیش بینی شده است. سپس با برازش منحنی، توزیع احتمالاتی حدی مناسبی برای داده های Hsبه دست آمده است. با استفاده از مدلهای زنجیره ای حداکثر Hsmax به دست آمده است. با توجه به توزیع مشروط Hsmax و Hmax توزیع مربوط به Hmax ایجاد خواهد شد. در این روند توزیع مشروط برای پریود موج بر حسب Hmax بدست آمده است. این توزیع برای طراحی سازه های دریایی در حالت حدی نهایی و یا برای ارزیابی قابلیت اطمینان آنها تحت اثر بارگذاری موج کاربرد دارد.