سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – دانشیار دانشکده عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
امیرحسین ایزدپرست – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

در ارزیابی و یا طراحی سکوهای دریایی برای شرایط حدی مختلف، داشتن توزیع احتمالاتی پدیده های دریایی، خصوصا موج، الزامی است. در این مقاله با توجه به آمار و اطلاعات موجود برای منطقه پارس جنوبی، توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه مربوط به خلیج فارس برای ۸ جهت به دو روش تعیین توزیع مجزا برای هر جهت، و تعیین توزیع وابسته به شرایط تک جهته دریا بدست آمده است. برای به دست آوردن توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه، ابتدا توزیع احتمالاتی حدی مناسب بر داده های Hs موجود برازش شده و سپس با استفاده از مدلهای زنجیره ای، حداکثر Hsamx به دست آمده و در نهایت با توجه به توزیع مشروط Hsmax توزیع مربوط به Hmax ایجاد شده است. با توجه به کاربردی و مهندسی تر بودن روش تعیین توزیع وابسته به شرایط تک جهته دریا، توصیه شده است که در طراحی و یا ارزیابی سازه های دریایی درمنطقه پارس جنوبی از نتایج این روش استفاده شود.