سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه سهرابی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد شیرانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایرج شهابی – مرکز سوخت هسته ای اصفهان، سازمان انرژی اتمی
نجمه انجمنی – مرکز سوخت هسته ای اصفهان، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این کار, رآکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان ( MNSR)، با استفاده از کد محاسباتی MCNP شبیه سازی شده و تغییرات شار نوترون درامتدادکانال خشک این رآکتور که در کنار مخزن آن واقع شده، با استفاده از این کد محاسبه شده است. همچنین شار نسبی نوترون به روش فعال سازی نوترونی در طول کانال خشک اندازه گیری و با نتایج محاسبات کد مقایسه شده است. سازگاری خوب نتایج اندازه گیری شده با نتایج محاسبات نشان می دهد که رآکتور شبیه سازی شده دارای دقت کافی برای انجام هرگونه محاسبه در نقاط مختلف این رآکتور می باشد، به ویژه می توان با استفاده از برنامه طراحی شده, شار و طیف انرژی نوترونها را در نقاطی که امکان اندازه گیری وجود ندارد، تعیین کرد.به عنوان نمونه طیف انرژی نوترونها در یکی از کانال های پرتودهی داخلی محاسبه و با کارهای دیگران مقایسه شده است.