سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی نیاکی – استادیار دانشگاه مازندران – دانشکده فنی – گروه برق – بابل

چکیده:

در این مقاله عوامل موثر در طراحی بهینه بستر آندی حفاظت کاتدی مورد بررسی قرار می گیرد . منظور از بهینه سازی بستر زمین، کاهش ابعاد آن تا حد امکان می باشد . در بعضی مناطق اجرای طرح استاندارد که محتاج زمینی به عرض کم و طول زیاد می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و از طرفی تاسیس بسترهای چاهی در مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالاست ( شمال کشور ) بسیار پر هزینه است . در این مقاله راه حل به صورت استفاده از بسترهای نزدیک پیشنهاد می شود . در این راستا روابط مربوط به توزیع پتانسیل بسترهای نزدیک و مقاومت آن بدست آورده می شود و پارامترهای موثر برای کاهش ابعاد زمین شناسایی می شود . در خاتمه یک مورد عملی تاسیس بستر نزدیک جهت تایید مطالعات انجام شده معرفی می گردد .