سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین بابازاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
مسعود کاوش تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
هادی اکبرزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده ازنظریه ی تابعی چگالی نشان می دهیم که با کاهش ابعاد ذره ZnS زمانی که به ابعاد نانو میل می کند. خصوصیات اپتیکی آن تغییرات فاحشی پیدا می کند. از جمله تغییراتی که مشاهده شد. افزایش نوسانات قسمتهای حقیقی و موهومی ثابت دی الکتریک بر حسب انرژی و همچنین تغییر طول موج جذبی و جابجایی آن به سمت آبی با کوچکتر شدن ابعاد ذره بود.