سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سارا حامدزاده – دانشگاه آازد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تحقیق اهدافینظیر مخابرات زیرآبی ، تعیین موقعیت، کشف هدف های ناشناخته درون آب ، عمق یابی ، نقشه برداری بستر دریا، صیادی پیشرفته، اکتشافات زمین شناسی و … نیاز به شناخت محیط دریا و خصوصیات انتشار امواج صوتی در این محیط دارد. امواج صوتی که در محیط دریا انتشار می یابند می توانند توسط این محیط جذب و تضعیف گردند. بر اساس تحقیقات انجام شده مهمترین عوامل جذب در دریا حضور برخی ترکیبات شیمیایی نظیر اسید بوریک، سولفات منیزیم و کربانتها هستند. این ترکیبات شیمیایی در طی یک فرآیند واهلشی باعث جذب صوت می شوند، علاوه بر این آب نیز به علت وجود چسبندگی برشی و چسبندگی کپه ای می تواند باعث جذب صوت گردد. در زمینه جذب صوت نظریه های متفاوتی وجود دارد و تمامی این نظریه ها سعی بر آن است تا ضریب جذب، بصورت تابعی از فرکانس صوت و متغیرهای اقیانوسی بیان شود. در این مقاله به تحلیل و مقایسه نظریات مهم، در زمینه جذب صوت پرداخته شده است.