سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سارا حامد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تحقق اهدافی نظیر مخابرات زیر آبی، تعیین موقعیت، کشف هدفهای ناشناخته درون آب ، عمق یابی ، نقشه برداری بستر دریا، صیادی پیشرفته،اکتشافات زمین شناسی و … نیاز به شناخت محیط دریا و خصوصیات انتشار امواج صوتی در این محیط دارد.
امواج صوتی که در محیط دریا انتشار می یابند می توانند توسط این محیط، جذب و تضعیف گردند. بر اساس تحقیقات انجام شده مهمترین عوامل جذب در دریا حضور برخی ترکیبات شیمیایی نظیر اسید بوریک، سولفات منیزیم و کربناتها هستند.
این ترکیبات شیمیایی در طی یک فرایند واهلشی باعث جذب صورت می شوند، علاوه بر این، آب نیز به علت وجود برشی و چسبندگی کپه ای می تواند باعث جذب صوت گردد.
در زمینه جذب صوت نظریه های متفاوتی وجو دارد و در تمامی این نظریه ها سعی بر آن است تا ضریب جذب، بصورت تابعی از فرکانس صوت و متغیرهای اقیانوسی بیان شود. در این مقاله به تحلیل و مقایسه نظریات مهم، در زمینه جذب صورت پرداخته شده است.