سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل دلخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
محمود غیاثی – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش محاسباتی مشخصه های هیدرودینامیکی سیلندر دایره ای دو بعدی متحرک و مغروق در زیر سطح آزاد آب ارائه گردیده است . این روش برای هر فاصله ای ما بین جسم و سطح آزاد در اعداد فرود مختلف کاربرد دارد . بر اساس تئوری گرین و انتخاب پتانسیل مناسب در محدودة داخلی جسم مغروق، معادلات از نوع پتانسیل کل و با وجود شرایط مرزی دریشله به جای شرایط مرزی نیومن در سیستم مختصات مختلط محاسبه شده است . فشار روی سطح آزاد ثابت و شرایط مرزی روی سطح آزاد به صورت خطی در نظر گرفته شده است و از روش تصویرکردن برای ارضاء نمودن آن استفاده شده است . تعیین پتانسیل کل روی بدنه جسم بر اساس قرارگیری دوبله دوبعدی با قدرت ثابت در طول هر المان انجام پذیرفته است . مقایسه نتایج بدست آمده برای سیلندر دایره ای با نتایج تحلیلی و عددی ، بیانگر دقت بالای روش ارائه شده است