سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش آقایی فر – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
حسین عزیزی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

یکی از مشکلات موجود در بهره برداری از پستهای شبکه ، اعمال اضافه بارگیری بر ترانسفورماتورها و محاسبه میزان اثر آن بر روند تخریب عایقی و کاهش عمر ترانسفورماتور می باشد . با وجود اینکه حدود مجاز بارگیری از ترانسفورماتور در استانداردهای مختلف ذکر شده است اما استفاده از آنها بدلیل عدم وجود یک سیستم مونیتورینگ بارگیری ترانسفورماتور بصورت on- line غیر عملی است . در این مقاله ابتدا معادلات حرارتی ترانسفورماتور شرح داده شده و مقادیر درجه حرارت بالای روغن ونقطه داغ سیم پیچی بصورت تابع نمایی از زمان نشان داده شده اند . سپس عمر از دسته رفته ترانسفورماتور در کل دوره بارگیری محاسبه شده است . همچنین با استفاده از معادلات دیفرانسیل و ارائه بلوک دیاگرام روشی برای مونیتورینگ بارگیری on-line ترانسفورماتور شامل محاسبه درجه حرارت بالای روغن و نقطه داغ سیم پیچی و عمر از دست رفته در هر لحظه ارائه شده است . در نهایت با استفاده از نرم افزار (( بارگیری ترانسفورماتور )) ، یک بارگیری نمونه بر روی یک دستگاه ترانسفورماتور اعمال شد و منحنی های درجه حرارت بالای روغن و نقطه داغ سیم پیچی و عمر از دست رفته برحسب زمان در طول دوره بارگیری بدست آمد .