سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده وکیل – آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات طیف گسترده دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا –

چکیده:

در این مقاله ابتدا به ارائه روابطی جهت محاسبه کارآیی سیستم CDMA مبتنی بر STS با مدولاسیونهای مختلف در کانال رایلی غیرفرکانس گزین می پردازیم. سپس با حفظ کارآیی احتمال خطای سیستم در یک اندازه مطلوب، حجم داده ارسالی را در این سیستم با استفاده از مدولاسیون وفقی افزایش داده و میزان این افزایش را با ارائه رابطه ای تحلیلی محاسبه می کنیم. با مقایسه نتیجه حل عددی این رابطه با نتیجه شبیه سازی صحت روابط ارائه شده را نشان می دهیم.