سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو جعفرپور –
محمدجواد جوانمردی –

چکیده:

عدد نوسلت از پارامترهای مهم در مباحث انتقال حرارت بوده که آن را می توان معیاری از حرارت انتقال یافته از جسم دانست . هنگامی که تبادل حرارت میان جسم و سیال توسط هدایت صورت می گیرد ، مقدار این پارامتر را حد هدایت می نامند . برای تعیین مقدار آن ، می توان از روش پانل استفاده نمود . در مقاله حاضر از روش مذکور برای تعیین مقدار حد هدایت بستری متشکل از تعدادی کره ، مخروط و مکعب مستطیل استفاده شده و نهایتاً با بهره گیری از نتایج حاصل ، منحنی تغییرات حد هدایت بر حسب تغییرات ضریب تخلخل رسم شده است .