سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم عزیزیان کهن – کارشناس بخش فیزیکال ژئودزی سازمان نقشه برداری کشور
یعقوب حاتم – رئیس بخش فیزیکال ژئودزی سازمان نقشه برداری کشور
حمیده چراغی – کارشناس ارشد بخش فیزیکال ژئودزی سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

یکی ازمهمترین کمیت های قابل اندازه گیری میدان جاذبه زمین، مقدار ثقل می باشد که مبنای بسیار مهمی برای اندازه گیری سایر کمیت های مربوط به زمین است. بنابراین اندازه گیری دقیق آن و تصحیح خطاهای شناخته شده برای رسیدن به دقت مطلوب ضروری به نظر می آید. ما در اینجا قصد داریم به بررسی یکی از تصحیحات مهم بر روی اندازه گیری های شبکه ثقل، یعنی تصحیح کالیبراسیون بپردازیم. در این بررسی قسمتی از اندازه گیری های شبکه ثقل ۵۵ کیلومتری ایران استفاده شده است و نتایج حاصل از تصحیح کالیبراسیون بر روی اندازه گیری ها در ابعاد مختلف بررسی شده است که نشان دهنده بهبود دقت مشاهدات می باشد.