سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود پیامی شبستر – بخش فیزیک نظری و ریاضیات، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایرا
طاهره محمودی – بخش فیزیک نظری و ریاضیات، مرکز تحقیقات هس

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از نظریه تابعی چگالی، معادلات خود سازگار لنگ – کوهن را در الگوی ژله ای برای سطوح فلزات ساده آلومینیوم، لیتیوم، سدیم، پتاسیم، و سزیم حل کرده و چگالی حالت پایه الکترونی، تابع کار و اندازه سد دوقطبی را برای آنها محاسبه کرده ایم . نتایج محاسبات ما توافق بسیار خوبی با نتایج محاسبات لنگ – کوهن دارد .