سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کریمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة مهندسی مکانیک
مجید بازارگان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة مهندسی مکانیک
مهدی محسنی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

به منظور بهینه سازی در جرم سیستم دمش موشک های سوخت مایع که شامل وزن گاز و وزن مخازن ( کپسول های ) نگهدارندة آن می باشد و در نتیجه بهینه کردن وزن کلی موشک , انتخاب حداقل فشار مورد نیاز برای فشار دهی روی پیشران ها و محاسبة دبی جرمی گاز ورودی به مخازن پیشران بسیار حائز اهمیت می باشد . همچنین در اثر افزایش شتاب موشک بعد از مدت زمانی می توان برای کاهش در جرم گاز دمش , ورودی آن را به مخزن پیشران قطع کرد به طوری که تعیین این زمان در طراحی بهینة سیستم نقش مهمی دارد . در این پژوهش مباحث مذکور به صورت
تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند .