مقاله محاسبه دوز جذبي پوست براي بعضي گسيلنده هاي بتا با کد VARSKIN2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: محاسبه دوز جذبي پوست براي بعضي گسيلنده هاي بتا با کد VARSKIN2
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشمه هاي بتا
مقاله آلودگي پوست با مواد راديواکتيو
مقاله دوز جذبي
مقاله کد VARSKIN2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي اعظم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دوز جذبي در پوست و توزيع دوز عمقي بعضي چشمه هاي گسيلنده بتا که ممکن است سبب آلودگي پوست يا پوشش محافظ آن به مواد راديو اکتيو گردد با استفاده از کد VARSKIN۲ محاسبه شده است.
مواد و روشها: در اين پژوهش دوز جذبي در پوست بر حسب عمق پوست برايراديوايزوتوپ هاي گسيلنده بتا ۹۰Sr/90۱۴۷Pm و ۲۲P با استفاده از پارامترهاي ورودي مورد نياز: قدرت چشمه، ضخامت ماده پوشاننده، چگالي ماده پوشاننده، ضخامت لايه هوا از جشمه تا پوست، زمان تابش و هندسه هاي مختلف چشمه محاسبه شده است.
نتايج: تغييرات دوز جذبي در پوست برحسب عمق پوست براي چشمه هاي گسيلنده بتا با هندسه هاي نقطه اي، ديسک دوبعدي، استوانه اي، کروي و بره اي محاسبه شده است، چشمه استوانه اي در هر سه نمونه ايزوتوپ مورد بررسي به عنوان بهترين چشمه به لحاظ حفاظت تابشي و وارد کردن کمترين آسيب به سلول هاي پوست تشخيص داده شده است.
بحث و نتيجه گيري: کد VARSKIN۲ با سرعت، دقت بالا و کاربرد آسان توسط کاربر ابزار مناسبي براي دوزيمتري پوست مي باشد و مي توان از آن براي بهينه سازي دوز تابشي چشمه هاي بتا در درمان سرطان پوست استفاده نمود.