سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل فاتحی فر – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، شیراز، ایران
منصور طاهری – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، شیراز، ایران

چکیده:

در این تحقیق، راندمان جاروبی ) ) Target Efficiency برای یک تیغه ) ) Free Stream Ribbon که در معرض هوای آلوده به ذرات معلق قرار گرفته، محاسبه گردیده است . برای این منظور معادلات حاکم بر حرکت ذرات نوشته شده و سپس با استفاده از معادلات توزیع سرعت حول یک تیغه، این معادلات توسط یک برنامه کامپیوتری حل گردیده است . با حل این معادلات مسیر حرکت ذرات پیش بینی شده و بدین ترتیب Target Efficiency برای یک تیغه در حالتهای مختلف جریان و مدلهای مختلف حرکت سیال بدست آمده است . مدلهای حرکت سیال به شرح زیر میباشند :
– تغییر مسیر ناگهانی ٩٠ درجه سیال در نزدیکی تیغه
– جریان گاز بصورت ایده آل نزدیک یک نقطه ساکن( Ideal flow near a stagnation point )
– جریان واقعی(laminar & turbulent flow)
نتایج حاصل نشان می دهد که مقادیر بدست آمده برای راندمان جاروبی برای جریان واقعی نسبت به جریان گاز نزدیک نقطه ساکن و آن نیز نسبت به حالت تغییر مسیر ناگهانی سیال تطابق خوبی با نتایج ارائه شده در هندبوک پری دارد .