سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز محمدکاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مرتضی کسمایی – مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

یکی از مهمترین اقدامات در راستای تعیین گروه بندی نقاط مختلف کشور از نظر نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی ، محاسبه روز درجات گرمایش و سرمایش مناطق مختلف می باشد با استفاده از داده هایی که در مطالعات اقلیمی جمع آوری گردیده بود، و با هدف تعیین گروه بندی نقاط مختلف کشور از نظر نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی نرم افزارهای برای محاسبه روزدرجات گرمایش و سرمایش تدوین گردید.