سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام صدایی سولا – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
فریبرز رشیدی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

پراکندگی سیالات در محیط متخلخل به طور مستقیم تحت تاثیر خاصیت ترشوندگی سنگ می باشد لذا جهت تولید بهینه از هر مخزنی، دانستن این خاصیت ضروری می باشد. اطلاعات حاصل از تحلیل نمودارهای پتروفیزیکی بیانگر شرایط واقعی مخزن می باشد و از این اطلاعات می توان برای محاسبه پروفایل اشباع آب در مخزن استفاده کرد. اطلاعات فشار موئینه اندزه گیری شده در آزمایشگاه هم براحتی قابل تبدیل به پروفایل اشباع می باشد. در این مطالعه با استفاده از مقایسه پروفایل حاصل از دو روش اشاره شد، ترشوندگی یک سنگ مخزن (ایران)بررسی گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که این سنگ مخزن یک سنگ آب دوست متوسط می باشد.