سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسعید هاشمین – گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

این مقاله نشان می دهد که متاگراف های فازی می توانند به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هایی بازمانهای غیر قطعی وازنوع فازی به کار روند . در این جا ابتدا محاسبات روبه جلو ورو به عقب برای متاگراف های قطعی بیان شده است سپس با فرض اینکه زمانتکمیل فعالیتهای پروژه اعداد فازی ذوزنقه ای مثبت هستند محاسبات رو به جلو ورو به عقب برای متاگراف های فازی تعمیم داده شده اند ودر نتیجه زمان تکمیل پروژه و زودترین ودیرترین زمان های شروع وختم فعالیت ها وزمان شناوری آنها به صورت اعداد فازی ذوزنقه ای بدست آمده اند . در پایان فعالیتهای بحرانی ومسیر بحرانی تعریف شده اند . نحوه انجام محاسبات به وسیله دو مثال به ترتیب برای متاگرافهای قطعی و فازی توضیح داده شده اند