سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر شاهسوند – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
علی احمدپور – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
الهام یساری – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
الهام رزمی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها می پردازد.هدف از این بررسی آن است که آیا روش تزریق بعنوان یکی از روشهای ضد خوردگی مقرون به صرفه ومناسب است یا خیر.در این مقاله یک مدل ریاضی پیشنهاد شده است که با کمک آن سقوط توده سیال ضد خوردگی شبیه سازی شده است. برای رسیدن به نتیجه بهتر از برخی مدلهای موجود نیز استفاده شده و فرضیاتی نیز در نظر گرفته شده است. سپس به کمک آنها ، با رسم نمودارهای لازم وتهیه جداول به تحلیل مسئله موجود پرداخته شده است. در پایان نیز نتایج حاصل از این بررسی به این نکته اذعان دارد که به احتمال زیاد توده سیال تزریق شده به چاه یا اصلا سقوط نمی کند و یا با سرعت بسیار ناچیزی نشست می کند .