سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مافی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
حمیدرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این مقاله محاسبه خواص ستاره نوترونی ، از جمله محاسبه جرم و شعاع بر اساس روش وردشی پایین ترین مرتبه مقید و روش توماس فرمی می باشد. با استفاده از روش وردشی پایین ترین مرتبه مقید معادلات حالت مربوط به پتانسیل های دو نوکلئونی AV18,UV14,REID68و با استفاده از روش توماس فرمی معادله حالت مربوط به پتانسیل MYER محاسبه شده ، با استفاده از معادله حالتهای بدست آمده جرم مینیمم،جرم ماکزیمم و شعاع ستاره نوترونی را بدست آوردیم. محاسبات نشان داد که جرم مینیمم تقریبا مستقل از معادله حالت و در حدود ۰٫۰۱ جرم خورشید است. و جرم ماکزیمم بین ۱٫۵۱ تا ۱٫۷۸ برابر جرم خورشید محاسبه شده است.