سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس هادی – کارشناس ارشد مرکز طراحی و ساخت ملخ کامپوزیت، شرکت صنایع هواپیما سازی ا
حمیدرضا اویسی – استادیار مرکز طراحی و ساخت ملخ کامپوزیت، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
عباس شفیعی علویجه – کارشناس ارشد مرکز طراحی و ساخت ملخ کامپوزیت، شرکت صنایع هواپیما سازی ا

چکیده:

هدف از این تحقیق محاسبه سختی (Stiffness) در جهات کوردوایز و بیموایز (Beam wise, Chord wise ) تیغه اصلی بالگرد و مقایسه نتایج تئوری با نتایج تست های انجام شده بر روی آن می باشد. بدین منظور ابتدا مدل سه بعدی تیغه بالگرد درمحیط نرم افزارMSC/ Patran تهیه گردید، سپس با استفاده از نرم افزار المان محدود MSC/ Nastran تحلیل انجام پذیرفت. در مرحله تهیه مدل لازم است شرایط مرزی نیرویی که شامل بارهای آزمون جهت اعمال به مدل برای ایجاد تغییر شکلهای مناسب در جهات مختلف و همچنین شرایط مرزی تکیه گاهی مدلسازی گردد. پس از انجام آنالیز تغییر مکانهای انتقالی و چرخشی نقاط مناسبی از مقطع ایرفویل محاسبه گردید. با استفاده از نتایج تحلیل روش المان محدود و بکار گیری آنها در فرمولهای تحلیلی- تقریبی سختیهای مقطع ایرفویل در جهات کوردوایز و بیموایز بدست آورده شد. نهایتا" با مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از تستهای انجام شده صحت فرمولهای تحلیلی- تقریبی بررسی گردید.