سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین سوری – دانشجوی دکتری مکانیک – تبدیل انرژی، بخش مهندسی مکانیک – دانشکده فنی و م
کیومرث مظاهری – دانشیار مهندسی مکانیک، بخش مهندسی مکانیک – دانشکده فنی و مهندسی – دان

چکیده:

در کار حاضر برای مواد منفجره معادلات اولر واکنشی در ناحیه واکنش مابین مکان صوتی و شاک پیشرو حل شده و رابطه ای بین سرعت انتشار دتونیشن )D) و خواص گازهای حاصل از آن با انحنای جبهه دتونیشن ) )κ بدست آمده است . این کار با استفاده از روشی که با نام " دینامیک شاک دتونیشن " DSD (Detonation Shock Dynamics) شناخته می شود، برای دتونیشن با انحنای کم و شبه پایا انجام شده است . مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج حل عددی مستقیم DNS (Direct Numerical Solution) معادلات اولر واکنشی نشان می دهد که روش DSD برای دتونیشن با انحنای کم از دقت خیلی خوبی برخوردار می باشد . این تحلیل نشان می دهند که با افزایش انحناء، سرعت دتونیشن کم می شود و در حالت کلی منحنی D-κ دارای دو نقطه بازگشت به شکل حرف Z می باشد که نقطه بازگشت بالایی مربوط به خاموشی و نقطه بازگشت پایینی مربوط به آغازش دتونیشن است .