سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد صیفوری – کارشناس ارشد هوا و فضا، دانشگاه تربیت مدرس-بخش مهندسی مکانیک
غلامحسین لیاقت – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس-بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق نفوذ کامل پرتابه اجیوال در هدف بتنی نازک بررسی شده است.ابتدا بر پایه تئوری انبساط حفره کروی (Spherical CavityExpansion) واستفاده از روابط [۱]Forrestal در مورد عمق نفوذ در اهداف بتنی سرعت خروجی پرتابه با استفاده از شرایط پیوستگی جابجایی و سرعت و شتاب بدست آمده است. اگرچه این فرمول سرعت باقیمانده بعد از نفوذ کامل در هدف را به خوبی پیش بینی می کند اما این فرمول در سرعتهای نزدیک به حد بالستیک نتایج خوبی ندارد بنابراین با اضافه کردن ثوابتی این رابطه اصلاح شده است.رابطه اصلاحی بر پایه شکل گیری یک پلاگ برشی فرضی از هدف است که با سرعتی برابر با سر عت پرتابه به حرکت در می آید.این پلاگ پس از فاز اول نفوذ به وجود می آید.جرم حاصل از این پلاگ به جرم پرتابه در معادلات حرکت افزوده می شود.در ادامه برای مقایسه بین نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی دو هدف با مقاومت فشاری ۴۸Mpa و ۱۴۰Mpa و طبق [۲] در نظر گرفته شده اند.پرتابه دارای رنج سرعت بین ۳۰۰m/s تا ۱۱۰۰m/s است. نتایج حاصل از رابطه اصلاحی به خصوص در سرعتهای نزدیک به حد بالستیک دارای نتایج بهتری از رابطه اول است. مقایسه بین نتایج حاصل از فرمول جدید با تستهای تجربی موجود همخوانی خوبی را نشان می دهد.